Showing all 5 results

חדש באירוקה! SOFT VISION עדשות מגע יומיות עם לחות טבעית. מעוצבות לראייה נעימה ונוחה לאורך כל היום. מומלץ לצפייה במסכים
חדש באירוקה! SOFT VISION עדשות מגע יומיות עם לחות טבעית. מעוצבות לראייה נעימה ונוחה לאורך כל היום. מומלץ לצפייה במסכים

Soft Vision – יחידה בודדת

מחיר לחבילה בודדת - ברכישת 2 חבילות
99
10% OFF

Soft Vision – עסקת 3 חודשים

מחיר לחבילה בודדת - ברכישת 6 חבילות
99 89
20% OFF

Soft Vision – עסקת 6 חודשים

מחיר לחבילה בודדת - ברכישת 12 חבילות
99 79
30% OFF

Soft Vision – עסקת 12 חודשים

מחיר לחבילה בודדת - ברכישת 24 חבילות
99 69
61% OFF

Soft Vision – ערכת התנסות

מחיר לחבילה בודדת - ברכישת 2 חבילות
99 39